* Cập nhật: 1:25 AM 31/3/2017

STT MSSV Họ tên sinh viên DTB DC TC Nhóm B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8
1 2001160163 NGUYỄN THÀNH AN 1.1 -0.9 0.3 0               9.0
2 2002160006 HUỲNH QUỐC BẢO 3.4 0.3 3.7 0     3.0   1.0 8.0 6.0 9.0
3 2009160144 NGUYỄN HỮU ĐẠI 1.4 -3.7 0.0 0 7.0   4.0          
4 2022150226 Nguyễn Ngọc Điệp 7.9 2.7 10.0 0 3.0 8.0 8.0 8.5 10.0 8.0 9.0 9.0
5 2002160189 HOÀNG VĂN ĐÌNH 1.0 -1.9 0.0 0   8.0            
6 2009160154 TRẦN ĐỨC DUY 4.4 1.9 6.4 0 7.0 8.0 2.0 3.0 0.5 8.0 7.0  
7 2002160202 LÊ DUY HÀ 2.1 -3.2 0.0 0   8.0     1.0 8.0    
8 2022150022 Nguyễn Thị Hà 6.1 2.7 8.8 0   8.0 4.0 6.0 4.5 8.0 9.0 9.0
9 2002160033 NGUYỄN NHỰT HÀO 6.5 2.3 8.8 0 7.0 8.0 7.0 3.0 4.0 8.0 6.0 9.0
10 2002160044 VŨ TRỌNG HÙNG 5.6 3.6 9.2 0 3.0 8.0 6.0 3.0 1.0 8.0 7.0 9.0
11 2003160158 TRƯƠNG VĂN HUY 4.2 1.0 5.2 0   8.0     1.5 8.0 7.0 9.0
12 2022150214 Trần Phan Ngọc Huỳnh 7.9 2.3 10.0 0 3.0 8.0 9.0 8.5 9.0 8.0 9.0 9.0
13 2003140028 Trần Ngọc Khiêm 5.8 2.3 8.0 0 5.0 8.0 3.0 3.0 3.0 8.0 7.0 9.0
14 2002160056 HUỲNH ANH KHOA 2.9 0.8 3.7 0   8.0         6.0 9.0
15 2002160236 LÊ ĐÌNH KHOA 5.6 2.9 8.5 0 3.0 8.0 6.0 3.0 1.0 8.0 7.0 9.0
16 2002160243 NGUYỄN HOÀNG DUY LINH 4.6 -0.7 3.9 0   8.0   5.0 1.0 8.0 6.0 9.0
17 2002160392 NGUYỄN THÙY LINH 5.9 2.0 7.9 0 7.0 8.0 6.0   3.5 8.0 6.0 9.0
18 2008160069 TẠ THỊ LỤA 6.9 2.3 9.2 0 8.0 8.0 3.0 3.0 8.0 8.0 8.0 9.0
19 2002160257 NGUYỄN ĐỨC MẪU 6.0 1.4 7.4 0   8.0 7.0 7.0 3.0 8.0 6.0 9.0
20 2001160420 TRƯƠNG QUANG MINH 5.4 1.5 6.9 0 7.0 8.0 1.5 2.0 7.5 8.0   9.0
21 2002160075 NGUYỄN ĐĂNG NAM 3.8 0.7 4.5 0 7.5 8.0 6.0         9.0
22 2009160182 PHAN LÊ THẢO NGÂN 4.0 0.3 4.3 0   8.0 3.0 4.0 8.0   9.0  
23 2001160304 HÀ QUỐC NHẬT 0.8 -2.9 0.0 0     6.0          
24 2006150172 Huỳnh Đào Tuyết Nhi 5.9 2.4 8.3 0 7.5 8.0 3.0   3.0 8.0 9.0 9.0
25 2008160115 PHẠM THỊ THU SANG 6.9 1.9 8.7 0 8.0 8.0 3.0 3.0 8.0 8.0 8.0 9.0
26 2003160069 NGUYỄN VIẾT TRIỀU TÂN 5.5 2.4 7.9 0 7.0 8.0 1.5 2.0 1.5 8.0 7.0 9.0
27 2003150180 Quách Phú Thành 4.9 1.8 6.7 0 7.0   3.0   4.5 8.0 8.0 9.0
28 2008150177 Đào Trúc Anh Thư 5.0 -0.6 4.4 0 3.0     8.0 3.0 8.0 9.0 9.0
29 2009160211 LÊ THỊ MINH THƯ 2.1 -2.2 0.0 0 5.0   3.0         9.0
30 2009160104 MAI HUỲNH BẢO TRÂM 6.0 2.4 8.4 0 7.0 8.0 4.0 3.5 1.5 8.0 7.0 9.0
31 2008160141 NGUYỄN NỮ KIM TRÂN 6.4 3.3 9.6 0 5.0 8.0 6.0 3.0 4.0 8.0 8.0 9.0
32 2003160539 PHẠM KHÁNH TRÌNH 4.9 0.2 5.2 0 7.0   3.0 2.0 3.5 8.0 7.0 9.0
33 2003160287 HUỲNH TUẤN ANH VŨ 3.9 0.8 4.8 0 7.0 8.0     1.5 8.0 7.0  

 

* Thắc mắc đến hết ngày 7/6/2017. Sau ngày này, không giải quyết bất kì thắc mắc nào.