* Cập nhật: 1:40 AM 31/5/2017

* Danh sách nhóm

STT Mã sinh viên Họ tên sinh viên Lớp Nhóm DC BC HT ND TB + TC
1 2001140429 Ngô Tấn Tĩnh 05DHTH1 1 6.0 8.0 7.0 6.0 6.8 1.4 8.2
2 2004130174 Phạm Lưu Hoàng Sơn 04DHHH2 1 6.0 8.0 7.0 6.0 6.8 -0.7 6.1
3 2002140167 Phùng Nguyên Trọng 05DHDT3 1 6.0 8.0 7.0 6.0 6.8 -3.4 3.4
4 2004140277 Lê Viết Thụ 06DHHH2 1 6.0 8.0 7.0 6.0 6.8 2.5 9.3
5 2023140197 Lê Văn Thắng 05DHNH2 1 6.0 8.0 7.0 6.0 6.8 0.1 6.9
6 2004150091 Nguyễn Quốc Bảo 06DHHH1 1 6.0 8.0 7.0 6.0 6.8 -1.3 5.5
7 2004150090 Mai Thị Thúy Kiều 06DHHH4 2 6.0 3.5 5.5 6.0 5.3 -1.2 4.1
8 2004150146 Hồ Thị Ngọc Linh 06DHHH4 2 6.0 3.5 5.5 6.0 5.3 -0.7 4.6
9 2004150167 Nguyễn Vũ Linh Nhi 06DHHH3 2 6.0 3.5 5.5 6.0 5.3 -1.2 4.1
10 2004150040 Phạm Nguyễn Thị Yến Vi 06DHHH2 2 6.0 3.5 5.5 6.0 5.3 2.3 7.6
11 2004150201 Huỳnh Ngọc Hiếu 06DHHH1 2 6.0 3.5 5.5 6.0 5.3 0.1 5.4
12 2004150087 Nguyễn Minh ý 06DHHH1 2 6.0 3.5 5.5 6.0 5.3 -2.4 2.9
13 2022150116 Nguyễn Hiền Tuyết Nhi 06DHDB1 3 6.5 6.0 4.0 3.0 4.9 0.9 5.8
14 2022150245 Bùi Nguyễn Thanh Trúc 06DHDB1 3 6.5 6.0 4.0 3.0 4.9 0.4 5.3
15 2022150134 Trần Thị Tâm 06DHDB1 3 6.5 6.0 4.0 3.0 4.9 0.4 5.3
16 2005150245 Lê Thiện Tân 06DHTP1 3 6.5 6.0 4.0 3.0 4.9 0.4 5.3
17 2001150096 Đinh Duy Khải 06DHTH4 3 6.5 6.0 4.0 3.0 4.9 -4.2 0.7
18 2001140569 Nguyễn Trọng Nghĩa 05DHTH3 3 6.5 6.0 4.0 3.0 4.9 -0.4 4.5
19 2004140086 Võ Thị Hoa 05DHHH5 4 7.0 7.5 9.0 9.0 8.1 -0.5 7.6
20 2008150144 Nguyễn Thị Mỷ Trinh 06DHSH1 4 7.0 7.5 9.0 9.0 8.1 -0.5 7.6
21 2004150089 Trần Thị Minh Thư 06DHHH2 4 7.0 7.5 9.0 9.0 8.1 -0.5 7.6
22 2004150272 Đào Thị Hồng Nhi 06DHHH3 4 7.0 7.5 9.0 9.0 8.1 -0.5 7.6
23 2003150098 Nguyễn Huỳnh Như 06DHCK1 4 7.0 7.5 9.0 9.0 8.1 0.8 8.9
24 2003150132 Nguyễn Quốc Tuấn 06DHCK2 4 7.0 7.5 9.0 9.0 8.1 -0.9 7.2
25 2005150178 Nguyễn Thị Kim Chi 06DHTP3 5 9.0 7.0 7.5 7.0 7.6 0.5 8.1
26 2005150189 Phạm Ngọc Diệu Hương 06DHTP3 5 9.0 7.0 7.5 7.0 7.6 -0.1 7.6
27 2005150264 Đỗ Thị Huỳnh Liên 06DHTP3 5 9.0 7.0 7.5 7.0 7.6 -0.1 7.6
28 2005140513 Trần Lê Phương Thanh 05DHTP6 5 9.0 7.0 7.5 7.0 7.6 -0.7 7.0
29 2013140038 Nguyễn Thị Thùy Dung 05DHQT4 5 9.0 7.0 7.5 7.0 7.6 -0.8 6.8
30 2013150198 Bùi Thị Hồng Đào 06DHQT3 5 9.0 7.0 7.5 7.0 7.6 -0.8 6.8
31 2009160226 NGUYỄN THỊ THU UYÊN 07DHMT1 6 7.0 2.5 6.5 5.0 5.3 0.1 5.4
32 2009160210 TRỊNH THỊ ANH THƯ 07DHMT1 6 7.0 2.5 6.5 5.0 5.3 0.1 5.4
33 2009160168 NGÔ THỊ KIM HUYỀN 07DHMT1 6 7.0 2.5 6.5 5.0 5.3 0.4 5.7
34 2009160101 TRƯƠNG Ý TỊNH 07DHMT1 6 7.0 2.5 6.5 5.0 5.3 0.8 6.1
35 2009160214 NGUYỄN THỊ THANH THÚY 07DHMT1 6 7.0 2.5 6.5 5.0 5.3 0.9 6.2
36 2009160205 LÊ HUỲNH THẠCH THẢO 07DHMT1 6 7.0 2.5 6.5 5.0 5.3 -0.4 4.9
37 2002150166 Đỗ Nhật Cường 06DHDT2 7 5.0 3.0 0.0 0.0 2.0 -1.2 0.9
38 2002150027 Nguyễn Văn Dũng 06DHDT1 7 5.0 3.0 0.0 0.0 2.0 -1.0 1.0
39 2002150057 Nguyễn Đức Chí Khang 06DHDT4 7 5.0 3.0 0.0 0.0 2.0 0.4 2.4
40 2002150117 Nguyễn Kha 06DHDT2 7 5.0 3.0 0.0 0.0 2.0 -4.4 0.0
41 2003150110 Tào Việt Hùng 06DHCK3 7 5.0 3.0 0.0 0.0 2.0 -1.2 0.9
42 2003150096 Hồ Ngọc Phú 06DHCK3 7 5.0 3.0 0.0 0.0 2.0 -3.2 0.0
43 2009160213 VÕ THỊ THUỶ 07DHMT1 8 7.0 6.5 4.5 6.0 6.0 0.6 6.6
44 2009160211 LÊ THỊ MINH THƯ 07DHMT1 8 7.0 6.5 4.5 6.0 6.0 0.1 6.1
45 2009160191 BÙI THỊ KIM NHUNG 07DHMT1 8 7.0 6.5 4.5 6.0 6.0 0.1 6.1
46 2009160212 ĐẶNG THỊ HOÀI THƯƠNG 07DHMT1 8 7.0 6.5 4.5 6.0 6.0 0.4 6.4
47 2009150001 Nguyễn Văn Thảo 06DHMT1 8 7.0 6.5 4.5 6.0 6.0 -0.2 5.8
48 2002130278 Diệp Duy Duy 04DHDT4 9 7.0 4.0 7.5 9.0 6.9 0.1 7.0
49 2013140026 Lê Hoàng Hải Đăng 05DHQT1 9 7.0 4.0 7.5 9.0 6.9 -0.4 6.5
50 2009160155 MAI THỊ MỸ DUYÊN 07DHMT1 9 7.0 4.0 7.5 9.0 6.9 -0.4 6.5
51 2002140246 Nguyễn Minh Đăng 05DHDT4 X 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
52 2002150186 Chương Y Long 06DHDT4 X 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
53 2022130163 Nguyễn Hữu Mẫn 04DHDB2 X 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
54 2004150194 Phan Trọng Nghĩa 06DHHH3 X 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
55 2004150059 Trần Viết Nhân 06DHHH1 X 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
56 2004150120 Trần Thanh Tài 06DHHH3 X 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
57 2004150070 Lê Chí Thành 06DHHH1 X 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
58 2004150132 Phạm Nguyễn Anh Thư 06DHHH2 X 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
59 2004150269 Dương Thị Diễm Thy 06DHHH2 X 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

* Thông tin nhóm

Nhóm Đề tài Ngày BC đề cương Ngày BC Kết quả Email Điện thoại Nhóm trưởng
1 Hệ thống sản xuất thuốc nhuộm và tính toán giá thành sản phẩm 24/2/2017 31/3/2017 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0974 732 261 Ngô Tấn Tĩnh
2 Quá trình sản xuất phân vi sinh (đổi) 24/2/2017 31/3/2017 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 01635 243 986 Huỳnh Ngọc Hiếu
3 Giám sát điều khiển hệ thống đóng gói dạng chai bằng máy tính 24/2/2017 31/3/2017 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0932 778 924 Nguyễn Hiền Tuyết Nhi
4 Ảnh hưởng của nhiên liệu sinh học đến động cơ xe máy 24/2/2017 21/4/2017 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 01692 106 828 Nguyễn Quốc Tuấn
5 Chiến lược marketing phát triển lúa gạo Việt Nam 24/2/2017 21/4/2017 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0972 654 820 Nguyễn Thị Kim Chi
6 Hệ thống phân loại rác thải trong nhà máy xử lý rác 24/2/2017 21/4/2017 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0963 859 185 NGUYỄN THỊ THANH THÚY
7 Hệ thống nhiên liệu Common Rail Diesel cho xe ô tô 3/3/2017 28/4/2017 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0981 678 504 Hồ Ngọc Phú
8 Vấn đề ô nhiễm tại các con sông ở TPHCM 3/3/2017 28/4/2017 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 01635 455 187 VÕ THỊ THUỶ
9 Hiệu quả kinh tế của máy nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời 3/3/2017 28/4/2017 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 01687 146 889 Diệp Duy Duy

* Các nhóm xem thông tin và phản hồi nếu có sai sót.

* Thắc mắc đến hết ngày 7/6/2017. Hết thời gian này, không giải quyết bất kì thắc mắc nào.