* Cập nhật: 10:40 PM 21/5/2017

* Danh sách nhóm

STT Mã sinh viên Họ tên sinh viên Lớp Nhóm DC BC HT ND TB + TC
1 3001160094 NGUYỄN THÁI HỌC 16CDTH2 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -1.0 0.0
2 3001160112 TRẦN THANH PHONG 16CDTH2 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -1.5 0.0
3 3001160080 LÊ VÂN ANH 16CDTH2 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -2.0 0.0
4 3001160801 TRẦN VĂN THỊNH 16CDTH1 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -2.0 0.0
5 3001160170 HUỲNH THANH CẦU 16CDTH1 2 4.0 5.5 0.0 0.0 2.4 -0.2 2.2
6 3001160086 VŨ TIẾN ĐỊNH 16CDTH1 2 4.0 5.5 0.0 0.0 2.4 -0.7 1.7
7 3001160119 PHẠM HỒNG SƠN 16CDTH1 2 4.0 5.5 0.0 0.0 2.4 1.6 4.0
8 3001160106 NGÔ HOÀNG NAM 16CDTH1 3 6.0 7.0 5.0 7.0 6.3 0.9 7.2
9 3001160099 NGUYỄN MINH KIÊN 16CDTH2 3 6.0 7.0 5.0 7.0 6.3 0.5 6.8
10 3001160096 ĐẶNG NHƯ HUY 16CDTH2 3 6.0 7.0 5.0 7.0 6.3 0.0 6.3
11 3001160104 HOÀNG THIÊN LONG 16CDTH2 3 6.0 7.0 5.0 7.0 6.3 -0.1 6.2
12 3001160055 NGUYỄN HỮU TẤN 16CDTH2 3 6.0 7.0 5.0 7.0 6.3 0.1 6.4
13 3001160043 NGUYỄN THÀNH NHÂN 16CDTH2 4 8.0 6.0 5.0 7.0 6.5 1.5 8.0
14 3001160129 TRỊNH QUANG TRƯỜNG 16CDTH1 4 8.0 6.0 5.0 7.0 6.5 0.3 6.8
15 3001160095 NGUYỄN QUỐC HÙNG 16CDTH2 4 8.0 6.0 5.0 7.0 6.5 0.3 6.8
16 3001160127 NGUYỄN THỊ THANH TRÚC 16CDTH1 4 8.0 6.0 5.0 7.0 6.5 0.1 6.6
17 3001160346 CAO THỊ TUYẾT THẠNH 16CDTH1 5 5.5 6.0 0.0 0.0 2.9 0.6 3.5
18 3001160310 NGUYỄN THỊ MỸ DUYÊN 16CDTH1 5 5.5 6.0 0.0 0.0 2.9 0.1 3.0
19 3001160318 PHẠM NGỌC HIẾU 16CDTH1 5 5.5 6.0 0.0 0.0 2.9 -2.4 0.5
20 3001160356 LÝ THỊ THU TRÚC 16CDTH1 5 5.5 6.0 0.0 0.0 2.9 0.4 3.3
21 3001160115 NGUYỄN ĐỨC QUANG 16CDTH1 5 5.5 6.0 0.0 0.0 2.9 0.1 3.0
22 3007130081 Lương Hiệp Thương 13CDKT1 5 5.5 6.0 0.0 0.0 2.9 -3.0 0.0
23 3001160345 BÙI NGỌC THẨN 16CDTH1 6 4.0 4.0 7.0 7.0 5.5 0.6 6.1
24 3001160063 NGUYỄN ĐÌNH TRUNG 16CDTH1 6 4.0 4.0 7.0 7.0 5.5 -8.0 0.0
25 3001160401 NGUYỄN NGỌC HUY 16CDTH1 6 4.0 4.0 7.0 7.0 5.5 -10.4 0.0
26 3001160341 NGÔ ANH QUANG 16CDTH1 6 4.0 4.0 7.0 7.0 5.5 -7.4 0.0
27 3001160097 NGUYỄN HUY 16CDTH2 6 4.0 4.0 7.0 7.0 5.5 -7.4 0.0
28 3001160113 LÊ QUANG PHONG 16CDTH2 6 4.0 4.0 7.0 7.0 5.5 0.1 5.6
29 3001160093 ĐINH CAO HOAN 16CDTH2 7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.5 0.0
30 3001160171 NINH HOÀNG ANH TUẤN 16CDTH1 7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -1.0 0.0
31 3001160031 NGUYỄN MINH KHOA 16CDTH2 7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -1.0 0.0
32 3001160900 CAO NGUYỄN TRƯỜNG DUY 16CDTH1 7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -1.0 0.0
33 3001160114 VÕ HOÀI PHONG 16CDTH1 8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
34 3009120231 Phạm Thị Hồng Hạnh 12CDMT2 9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
35 3001160087 TRẦN VIẾT ĐỨC 16CDTH2 10 4.0 6.0 5.0 7.0 5.5 0.0 5.5
36 3001160081 NGUYỄN ĐĂNG ANH 16CDTH2 X 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -10.5 0.0
37 3001160146 VIÊN NGỌC SANG 16CDTH1 X 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
38 3001160008 TRẦN HẢI ĐĂNG 16CDTH2 X 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
39 3001160016 ĐOÀN VŨ HÀN 16CDTH2 X 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
40 3001160137 NGUYỄN VĂN HẬU 16CDTH1 X 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
41 3001160030 NGUYỄN XUÂN KHÁNH 16CDTH2 X 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
42 3001160032 PHẠM LÊ KHÔI 16CDTH1 X 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
43 3001160100 DIỆP VĨ KIỆN 16CDTH1 X 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
44 3001160800 NGUYỄN DUY LINH 16CDTH1 X 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
45 3001160041 PHAN TRƯỜNG KHẢI NGUYÊN 16CDTH1 X 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
46 3001160110 NGUYỄN ĐỨC PHÁT 16CDTH1 X 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
47 3001160203 TRƯƠNG NGỌC PHÚC 16CDTH1 X 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
48 3022160207 ĐOÀN NGỌC ĐAN THANH 16CDAV1 X 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
49 3001160132 NGUYỄN VĂN VUI 16CDTH1 X 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

* Thông tin nhóm

Nhóm Đề tài Ngày BC đề cương Ngày BC Kết quả Email Điện thoại Nhóm trưởng
1 Giới thiệu cách thức bán hàng qua mạng 22/2/2017   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0974 241 647 NGUYỄN THÁI HỌC
2 Thiết kế Website bằng wordpress 22/2/2017   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0986 752 727 VIÊN NGỌC SANG
3 Vấn đề bảo mật thông tin mạng 22/2/2017   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0925 502 028 NGÔ HOÀNG NAM
4 Tìm hiểu về Monogame framework 22/2/2017   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 01696 446 483 NGUYỄN THÀNH NHÂN
5 Bảo mật khi truyền tải dữ liệu 22/2/2017   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 01675 454 903 CAO THỊ TUYẾT THẠNH
6 Quản lý địa chỉ IP ở các cấp độ mạng 22/2/2017   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 01662 196 558 BÙI NGỌC THẨN
7   1/3/2017   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0944 455 014 ĐINH CAO HOAN

* Các nhóm xem thông tin và phản hồi nếu có sai sót.

* Thắc mắc điểm đến hết ngày 28/5/2017. Không giải quyết bất kỳ thắc mắc nào sau ngày trên.