* Cập nhật: 9:50 AM 21/5/2017

* Danh sách nhóm

STT Mã sinh viên Họ tên sinh viên Lớp Nhóm DC BC HT ND TB + TC
1 2004150130 Nguyễn Hoàng Hoài Bảo 06DHHH4 1 6.0 5.0 8.0 7.5 6.6 1.3 7.9
2 2004150043 Vũ Quỳnh Hương 06DHHH4 1 6.0 5.0 8.0 7.5 6.6 0.8 7.4
3 2004150237 Huỳnh Thị Lời 06DHHH4 1 6.0 5.0 8.0 7.5 6.6 -0.7 5.9
4 2004150183 Lê Kỳ Duyên 06DHHH4 1 6.0 5.0 8.0 7.5 6.6 2.1 8.7
5 2005140320 Nguyễn Thị Kiều Nga 05DHTP1 2 8.0 8.0 9.0 9.0 8.5 3.2 10.0
6 2005140484 Ngô Văn Sỹ 05DHTP1 2 8.0 8.0 9.0 9.0 8.5 0.4 8.9
7 2005140363 Lê Thanh Nhân 05DHTP3 2 8.0 8.0 9.0 9.0 8.5 2.9 10.0
8 2009150139 Trần Đình Khang 06DHMT2 2 8.0 8.0 9.0 9.0 8.5 1.8 10.0
9 2002150201 Đinh Văn Hiệp 06DHDT2 3 5.5 8.0 2.0 5.0 5.1 0.8 5.9
10 2001140026 Lê Quốc Cường 05DHTH1 3 5.5 8.0 2.0 5.0 5.1 2.0 7.1
11 2003150089 Trần Đặng Sơn Bá 06DHCK2 3 5.5 8.0 2.0 5.0 5.1 2.3 7.4
12 2004150206 Lê Thị Thanh Thúy 06DHHH2 4 6.5 7.5 7.5 7.0 7.1 0.4 7.5
13 2004150127 Nguyễn Thị Thanh Thanh 06DHHH3 4 6.5 7.5 7.5 7.0 7.1 0.7 7.8
14 2004150131 Phan Quốc Trạng 06DHHH2 4 6.5 7.5 7.5 7.0 7.1 0.4 7.5
15 2004150254 Nguôn Vũ Phúc 06DHHH2 4 6.5 7.5 7.5 7.0 7.1 0.6 7.7
16 2005140120 Nguyễn Thị Thu Hà 05DHTP4 5 8.5 8.0 6.5 7.0 7.5 1.0 8.5
17 2005140820 Lưu Kim Phụng 05DHTP4 5 8.5 8.0 6.5 7.0 7.5 1.6 9.1
18 2005140356 Vương Đình Thảo Nguyên 05DHTP4 5 8.5 8.0 6.5 7.0 7.5 0.3 7.8
19 2005140031 Phạm Hoàng Bữu 05DHTP1 5 8.5 8.0 6.5 7.0 7.5 -0.1 7.4
20 2001140297 Giang Tấn Văn 05DHTH4 6 2.5 4.0 6.0 7.0 4.9 -0.5 4.4
21 2001140306 Lê Vương Vũ 05DHTH1 6 2.5 4.0 6.0 7.0 4.9 3.1 7.9
22 2013130172 Lưu Thạc Trinh 04DHQT4 6 2.5 4.0 6.0 7.0 4.9 2.0 6.9
23 2004150138 Phan Thị Vân 06DHHH2 7 7.5 7.0 8.0 6.5 7.3 -1.0 6.2
24 2013140061 Phạm Thị Hà 05DHQT4 7 7.5 7.0 8.0 6.5 7.3 -0.5 6.7
25 2013130187 Nguyễn Thị Thảo Vy 04DHQT4 7 7.5 7.0 8.0 6.5 7.3 -5.7 1.6
26 2005140110 Nguyễn Thị Giang 05DHTP4 7 7.5 7.0 8.0 6.5 7.3 0.5 7.7
27 2003140123 Phan Văn Thắng 05DHCK3 8 4.5 7.0 5.0 5.5 5.5 1.1 6.6
28 2004140501 Đỗ Trường Sơn 05DHHH3 8 4.5 7.0 5.0 5.5 5.5 -0.2 5.3
29 2008140420 Trương Thị Thúy An 05DHSH2 8 4.5 7.0 5.0 5.5 5.5 3.3 8.8
30 2013150028 Phạm Minh Tâm 06DHQT3 9 5.0 0.0 0.0 0.0 1.3 -2.3 0.0
31 2001140098 Huỳnh Tuấn Khải 05DHTH4 X 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
32 2002150033 Huỳnh Nhựt Nam 06DHDT1 X 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
33 2002150065 Võ Quang Nhân 06DHDT1 X 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
34 2004140225 Ngô Minh Sơn 05DHHH1 X 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
35 2001140257 Phạm Tiến Thương 05DHTH4 X 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
36 2008100172 Ngô Thanh Vân 02DHKT1 X 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

* Thông tin nhóm

Nhóm Đề tài Ngày BC đề cương Ngày BC Kết quả Email Điện thoại Nhóm trưởng
1 Quy trình Sản xuất bột giấy từ thân cây ngô 20/2/2017 27/3/2017 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0966 366 310 Nguyễn Hoàng Hoài Bảo
2 Xem xét các thành phần của hệ thống xử lý nước thải trong công nghiệp sản xuất bia 20/2/2017 27/3/2017 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0903 004 759 Lê Thanh Nhân
3 Nguyên lý và Ứng dụng của đèn tự động trong cuộc sống 20/2/2017 27/3/2017 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0967 422 731 Đinh Văn Hiệp
4 Hoạt tính sinh học của Anthraquinone 20/2/2017 17/4/2017 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 01658 211 586 Nguôn Vũ Phúc
5 Nghiên cứu độc tố 3MCPD có trong sản xuất nước tương 20/2/2017 17/4/2017 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 01222 790 859 Phạm Hoàng Bữu
6 Chiến lược marketing cho công ty phần mềm BKAV 20/2/2017 17/4/2017 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0977 083 893 Giang Tấn Văn
7 Khảo sát thị hiếu người tiêu dùng về sản phẩm tương ớt có trên thị trường Việt Nam 27/2/2017 24/4/2017 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 01634 009 716 Phan Thị Vân
8 Quy trình trồng rau sạch 27/2/2017 24/4/2017 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 01648 959 839 Trương Thị Thúy An

* Các nhóm xem thông tin và phản hồi nếu có sai sót.

* Thắc mắc điểm đến hết ngày 14/5/2017. Sau đó không giải quyết thay đổi điểm số.

(Đã hết thời gian thắc mắc)