* Cập nhật: 10:20 PM 21/5/2017

 

* Danh sách nhóm

STT Mã sinh viên Họ tên sinh viên Lớp Nhóm DC BC HT ND TB + TC
1 2004140051 Nguyễn Thanh Duy 05DHHH3 1 7.0 6.0 6.5 7.0 6.6 1.8 8.5
2 2008150086 Nguyễn Thanh Thoảng 06DHSH3 1 7.0 6.0 6.5 7.0 6.6 3.4 10.0
3 2004140224 Nguyễn Thị Kim Sen 05DHHH4 1 7.0 6.0 6.5 7.0 6.6 1.7 8.4
4 2002150038 Nguyễn Hoàng Hương Giang 06DHDT2 1 7.0 6.0 6.5 7.0 6.6 -1.5 5.1
5 2001142001 Nguyễn Bùi Minh Luân 05DHTH1 2 9.0 6.0 8.5 7.0 7.6 0.5 8.1
6 2001140185 Nguyễn Minh Phú 05DHTH1 2 9.0 6.0 8.5 7.0 7.6 1.0 8.6
7 2001140104 Trần Đỗ Đăng Khoa 05DHTH1 2 9.0 6.0 8.5 7.0 7.6 0.5 8.1
8 2003150184 Đinh Hữu Thịnh 06DHCK3 3 4.5 7.0 7.0 6.0 6.1 -0.3 5.9
9 2003150044 Hoàng Văn Hiệp 06DHCK3 3 4.5 7.0 7.0 6.0 6.1 -11.0 0.0
10 2001140556 Lê Trung Đô 05DHTH1 4 5.5 7.0 8.0 8.0 7.1 3.7 10.0
11 2001140440 Trương Hoàng Nhựt 05DHTH1 4 5.5 7.0 8.0 8.0 7.1 1.3 8.4
12 2022150122 Nguyễn Thị Huỳnh Hoa 06DHDB2 5 6.0 5.5 6.0 5.5 5.8 1.5 7.3
13 2022150002 Nguyễn Thị Huỳnh Như 06DHDB2 5 6.0 5.5 6.0 5.5 5.8 1.0 6.8
14 2022150052 Từ Thị Mỹ Chi 06DHDB2 5 6.0 5.5 6.0 5.5 5.8 0.6 6.3
15 2022150048 Đỗ Khánh Quyên 06DHDB2 6 5.5 6.0 5.5 5.0 5.5 1.5 7.0
16 2022150030 Lê Thị Huỳnh Ân 06DHDB2 6 5.5 6.0 5.5 5.0 5.5 2.5 8.0
17 2003140024 Trần Thanh Hoàng 05DHCK1 6 5.5 6.0 5.5 5.0 5.5 -4.0 1.5
18 2003150262 Nguyễn Tuấn 06DHQT4 7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.8 0.0
19 2001140544 Lương Tiên Trung 05DHTH1 8 6.5 7.0 8.0 5.0 6.6 4.7 10.0
20 2001140456 Quách Đình 05DHTH1 8 6.5 7.0 8.0 5.0 6.6 -2.4 4.2
21 2001140367 Nguyễn Quốc Thịnh 05DHTH1 9 3.5 2.5 2.0 2.5 2.6 -1.7 0.9
22 2001140314 Nguyễn Đoàn Trung Kiên 05DHTH1 9 3.5 2.5 2.0 2.5 2.6 -1.2 1.4
23 2001130009 Lê Tấn Cường 04DHTH1 9 3.5 2.5 2.0 2.5 2.6 2.3 4.9
24 2009150221 Nguyễn Phúc Việt 06DHMT3 10 4.5 0.0 0.0 0.0 1.1 1.1 2.2
25 2003130183 Nguyễn Quang Triều 04DHCK2 11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -1.5 0.0
26 2003140090 Nguyễn Quốc Đạt 05DHCK1 X 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
27 2001140567 Hồ Phan Luân 05DHTH4 X 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
28 2001140497 Lê Thị Mai 05DHTH1 X 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
29 2002130108 Cao Tuấn Ngọc 04DHDT2 X 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
30 2001140517 Võ Tri Phương 05DHTH1 X 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
31 2003140054 Châu Nhật Tân 05DHCK1 X 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
32 2001140263 Trần Phú Tiến 05DHTH1 X 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
33 2001141571 Nguyễn Ngô Hoàng Tuấn 05DHTH1 X 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

* Thông tin nhóm

Nhóm Đề tài Ngày BC đề cương Ngày BC Kết quả Email Điện thoại Nhóm trưởng
1 Giới thiệu cảm biến sinh học điện hóa và ứng dụng trong cuộc sống 20/2/2017 20/3/2017 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0934 412 166 Nguyễn Thanh Duy
2 Xây dựng phần mềm quản lý thu chi sinh viên hàng tháng 20/2/2017 20/3/2017 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 01683 987 510 Nguyễn Minh Phú
3 Ảnh hưởng của động cơ đến môi trường 20/2/2017 20/3/2017 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 01656 984 925 Đinh Hữu Thịnh
4 Xây dựng phần mềm quản lý khám bệnh 20/2/2017 27/3/2017 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0963 273 900 Lê Trung Đô
5 Giới thiệu và ứng dụng Acid Poly gamma glutamic 20/2/2017 27/3/2017 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 01266 981 688 Nguyễn Thị Huỳnh Hoa
6 Giới thiệu hệ thống đóng gói các sản phẩm thực phẩm và cách bảo quản thực phẩm sau khi đóng gói 20/2/2017 27/3/2017 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 01269 917 160 Đỗ Khánh Quyên
7 Giá xăng dầu ở Việt Nam 27/2/2017 17/4/2017 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 01207 030 378 Nguyễn Tuấn
8 Phần mềm quản lý quán cà phê 27/2/2017 17/4/2017 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 01697 592 005 Lương Tiên Trung
9 Nghiên cứu về các thông số cấu hình của laptop 27/2/2017 17/4/2017 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0983 657 402 Nguyễn Quốc Thịnh
10 (Đề tài nhóm 3 tách ra mỗi bạn làm 1 mình; tách từ sau khi báo cáo đề cương) 27/2/2017 24/4/2017     Nguyễn Phúc Việt
11 (Vắng 2 buổi đầu do thực tập tốt nghiệp) 27/2/2017 24/4/2017     Nguyễn Quang Triều

* Các nhóm xem thông tin và phản hồi nếu có sai sót.

* Thắc mắc đến hết ngày: 28/5/2017. Sau thời gian này, không giải quyết bất kỳ thắc mắc nào.