Cập nhật: 28/12/2016 1:00 AM

STT MSSV Họ tên sinh viên DTB DC TC Ghi chú B1 B2 B3
1 3005160006 NGUYỄN NHẬT ANH 0.0 0.0 0.0        
2 3005160009 PHẠM THỊ BÉ 7.2 1.0 8.2   8.5 4.0 9.0
3 3005160010 NGUYỄN THANH BÌNH 6.2 0.8 7.0   7.5 7.0 4.0
4 3005160012 NGUYỄN THỊ NGỌC CẦM 6.0 0.8 6.8   6.0 7.0 5.0
5 3005160022 HUỲNH THỊ NGỌC DIỄM 5.5 0.9 6.4   7.5 4.0 5.0
6 3005160021 LÂM TỐ DIỄM 7.3 1.0 8.4   7.5 5.5 9.0
7 3005160031 NGUYỄN VĂN DUY 4.7 1.3 6.0   2.0 7.0 5.0
8 3005160034 PHẠM LÊ NGÂN GIANG 3.8 0.5 4.4   7.5 4.0  
9 3005160047 ĐOÀN THỊ HỒNG HẠNH 6.7 0.8 7.5   7.5 2.5 10.0
10 3005160429 NGUYỄN HUỲNH HỒNG HẠNH 7.2 1.3 8.4   9.0 5.5 7.0
11 3005160048 LÊ THỊ KIM HẬU 7.3 1.8 9.1   5.5 8.5 8.0
12 3005160051 LÝ THANH HIẾU 5.7 0.8 6.5   7.5 2.5 7.0
13 3005160058 NGÔ HOÀNG XUÂN HỒNG 7.2 0.8 8.0   9.0 5.5 7.0
14 3005160064 NGUYỄN LÊ QUỲNH HƯƠNG 5.0 1.2 6.2   4.5 5.5 5.0
15 3005160072 NGUYỄN NGỌC HUYỀN 3.8 -0.2 3.6   7.5 4.0  
16 3005160079 PHAN THỊ THIÊN KIM 4.0 0.5 4.5     4.0 8.0
17 3005160445 TIỀN TRUNG LÂM 4.3 0.5 4.9   7.0   6.0
18 3005160449 BAO THỊ THÙY LINH 7.7 1.6 9.2   7.5 5.5 10.0
19 3005160450 HUỲNH THỊ MỸ LINH 5.3 1.9 7.2   4.5 2.5 9.0
20 3005160092 TRẦN THỊ TRÚC LINH 7.5 1.2 8.7   5.5 7.0 10.0
21 3005160457 HUỲNH THỊ MINH LƯU 7.3 1.3 8.7   9.0 4.0 9.0
22 3005160101 NGUYỄN THỊ MAI 7.0 4.6 10.0   7.5 5.5 8.0
23 3005160461 PHAN THỊ ÁI MI 6.3 1.2 7.5   7.5 5.5 6.0
24 3005160104 BÙI THỊ TRÀ MY 7.2 0.8 8.0   7.5 7.0 7.0
25 3005160107 TRẦN NGUYỄN THẢO MY 4.7 0.5 5.2   8.5 5.5  
26 3005160109 PHAN THỊ LY NA 2.3 0.5 2.9   4.5 2.5  
27 3005160470 LÊ THỊ KIM NGÂN 8.0 0.8 8.8   5.5 8.5 10.0
28 3005160113 NGUYỄN KHÁNH NGHI 5.7 1.6 7.2   8.0 4.0 5.0
29 3005160115 VÕ VĂN NGHĨA 4.3 0.5 4.9   7.5 5.5  
30 3005160116 PHẠM THỊ NHƯ NGỌC 8.8 0.8 9.6   8.0 8.5 10.0
31 3005160480 TRẦN THỊ BÍCH NGỌC 7.2 0.8 8.0   7.5 4.0 10.0
32 3005160122 PHẠM THỊ TỐ NGUYÊN 6.3 1.6 7.9   7.0 4.0 8.0
33 3005160129 LÊ TRỌNG NHÂN 0.0 0.0 0.0        
34 3005160131 NGUYỄN THỊ NHI 6.2 0.8 7.0   7.5 4.0 7.0
35 3005160486 NGUYỄN QUỲNH NHƯ 6.5 0.8 7.3   7.5 7.0 5.0
36 3005160142 TRẦN THỊ QUỲNH NHƯ 5.8 0.1 5.9   4.5 7.0 6.0
37 3005160148 PHAN KIM OANH 3.0 0.3 3.3   9.0    
38 3005160150 NGUYỄN LONG PHI 6.8 0.8 7.6   9.0 2.5 9.0
39 3005160151 NGUYỄN VŨ HOÀNG PHONG 7.0 2.9 9.9   7.5 5.5 8.0
40 3005160497 PHAN THANH PHONG 5.0 0.8 5.8   7.5 2.5 5.0
41 3005160154 ĐỖ NGỌC PHÚ 7.3 0.8 8.1   8.0 4.0 10.0
42 3005160159 LÀU MỸ PHỤNG 5.8 0.8 6.6   6.5 4.0 7.0
43 3005160161 MAI VĂN PHƯỚC 4.3 1.0 5.4   7.5 5.5  
44 3005160499 CAO DUY PHƯƠNG 5.5 1.6 7.1   5.0 2.5 9.0
45 3005160163 NGUYỄN NGỌC KIỀU PHƯƠNG 6.8 0.8 7.6   7.5 4.0 9.0
46 3005160164 NGUYỄN THỊ HỒNG PHƯƠNG 6.5 1.2 7.7   4.5 7.0 8.0
47 3005160501 NGUYỄN VŨ UYÊN PHƯƠNG 3.7 0.5 4.2     4.0 7.0
48 3005160167 TRẦN MINH QUÂN 7.2 -0.7 6.5   4.5 7.0 10.0
49 3005160169 LÊ THỪA QUÝ 5.7 0.1 5.7   7.5 5.5 4.0
50 3005160171 LÊ THỊ HƯƠNG QUỲNH 5.7 0.8 6.5   4.5 5.5 7.0
51 3005160173 TRẦN THỊ XUÂN SANG 4.8 0.5 5.4   7.5 7.0  
52 3005160522 VÕ THỊ SƯƠNG 5.5 0.8 6.3   7.5 4.0 5.0
53 3005160175 ĐỖ VĂN TÂM 0.0 0.0 0.0        
54 3005160176 VI THANH TÂM 0.0 -0.8 0.0        
55 3005160186 LÝ THU THẢO 7.2 0.8 8.0   7.5 7.0 7.0
56 3005160196 VÕ THỊ KIM THOA 4.8 0.5 5.4   7.5   7.0
57 3005160197 TRẦN YẾN THU 6.8 2.3 9.1   5.5 7.0 8.0
58 3005160204 LÊ VÂN THƯ 4.7 0.8 5.5   3.0 4.0 7.0
59 3005160538 NGUYỄN ANH THƯ 6.8 0.8 7.6   8.0 5.5 7.0
60 3005160301 NGUYỄN PHƯỚC MINH THƯ 5.2 0.8 6.0   4.5 7.0 4.0
61 3005160541 TRẦN PHẠM ANH THƯ 6.8 1.6 8.4   7.5 4.0 9.0
62 3005160545 PHẠM THANH THÚY 6.7 2.2 8.8   9.0 4.0 7.0
63 3005160211 LÊ THỊ HỒNG THỦY 6.8 0.8 7.6   7.5 4.0 9.0
64 3005160221 HỒ BẢO TIN 6.5 0.8 7.3   4.5 7.0 8.0
65 3005160222 VÕ TRẦN TRUNG TÍN 0.0 0.0 0.0        
66 3005160224 HUỲNH HỮU TOÀN 6.8 0.8 7.6   8.5 4.0 8.0
67 3005160228 ĐỖ NGỌC PHƯƠNG TRÂM 6.7 1.9 8.6   7.5 5.5 7.0
68 3005160227 LÊ THỊ TRÂM 7.2 1.6 8.7   9.0 2.5 10.0
69 3005160231 NGUYỄN NGỌC TRÂN TRÂN 6.8 0.8 7.6   5.0 8.5 7.0
70 3005160230 TRỊNH THỊ BẢO TRÂN 2.5 0.3 2.8   7.5    
71 3005160236 HUỲNH MINH TRÍ 2.5 0.3 2.8   7.5    
72 3005160565 NGUYỄN THỊ MAI TRINH 7.5 1.4 8.9   7.5 7.0 8.0
73 3005160243 HUỲNH MINH TÚ 4.8 0.5 5.4   7.5 7.0  
74 3005160245 NGUYỄN ANH TUẤN 8.2 0.8 9.0   7.5 7.0 10.0
75 3005160254 TRẦN QUỐC VIỆT 2.8 -0.2 2.6   4.5 4.0  
76 3005160256 NGUYỄN ANH VŨ 6.0 0.1 6.1   7.5 5.5 5.0
77 3005160260 BÙI LÊ THÚY VY 7.8 1.6 9.4   9.0 5.5 9.0
78 3005160259 NGUYỄN THỊ KIỀU VY 7.5 -1.5 6.1   8.0 8.5 6.0
79 3005160590 LƯƠNG KIM XOÀN 7.3 1.4 8.7   6.0 7.0 9.0
80 3005160265 LƯU KIM YẾN 5.0 -0.2 4.8   8.0 7.0  
---

*** Thắc mắc ?

- Hết cơ hội thắc mắc.