* Cập nhật: 11:00 AM 9/6/2017

STT MSSV Họ tên sinh viên DTB DC TC Nhóm B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 Số bài
1 2002160410 BÙI QUANG ANH 6.5 5.2 10.0 0 8.0 8.0 3.0 0.5 5.0 6.0       6.0 9.0
2 2003160108 ĐỖ TRƯỜNG BẢO 5.6 5.6 10.0 0 8.0 8.0 3.0 6.0 0.5 8.0       6.0  
3 2025160060 NGUYỄN PHƯƠNG BÌNH 5.3 3.1 8.4 0 8.0 3.0 4.0 6.0 2.5 6.0       6.0 5.0
4 2001160176 TRẦN TRUNG CHÁNH 5.7 3.0 8.6 0 8.0 7.0 3.0 3.0 6.0 2.0       6.0 7.0
5 2002160008 ĐỖ MINH ĐỨC CHÍ 2.2 -0.5 1.6 0           8.0       1.0 5.0
6 2002160171 PHẠM MINH CHÍ 5.4 2.6 8.0 0 8.0 7.0 3.0 3.0 6.5 3.0       6.0 5.0
7 2001160178 BÙI VIẾT CHIẾN 0.0 -2.0 0.0 0                   0.0  
8 2001160182 NGUYỄN QUỐC CƯỜNG 0.3 -2.5 0.0 0       1.5           1.0  
9 2022150111 Kiên Thị Von Đa 5.2 4.9 10.0 0 8.0 3.0 3.0 5.0 5.0 3.0       6.0 7.0
10 2002160187 LÊ ĐÌNH ĐẠT 5.7 4.4 10.0 0 8.0 8.0 3.0 3.0 0.5 5.0       6.0 7.0
11 2001160011 NGUYỄN LÊ TIẾN ĐẠT 3.7 0.4 4.0 0 8.0 7.0 4.0 3.0           4.0  
12 2009160157 TRẦN MINH HẢI 3.0 1.2 4.2 0 8.0     3.0           2.0 7.0
13 2022150151 Nguyễn Thị Thu Hằng 5.2 4.7 9.8 0 8.0 3.0 3.0 3.0 7.0 3.0       6.0 7.0
14 2003160138 LÊ CÔNG HẢO 5.8 0.4 6.2 0 8.0 3.0 4.0 5.0 0.5 8.0       6.0 7.0
15 2009160302 NGUYỄN THỊ TÚ HẢO 3.5 2.3 5.8 0 8.0     3.0   3.0       3.0 7.0
16 2001160223 PHẠM VĂN HIỆP 2.9 0.7 3.6 0       1.0 7.5         2.0 9.0
17 2001160231 ĐOÀN PHI HỔ 6.0 2.5 8.5 0 8.0 5.0 6.0 3.0 0.5 7.0       6.0 7.0
18 2001160242 TRƯƠNG QUỐC HƯNG 1.3 -3.7 0.0 0 8.0                 1.0  
19 2009160164 BÙI THỊ LINH HƯƠNG 4.0 1.5 5.5 0 8.0 8.0 4.0 1.0           4.0 3.0
20 2001160700 ĐẶNG THÚY HƯỜNG 3.3 4.0 7.4 0   5.0 5.0 5.0 5.0         4.0  
21 2003160162 VÕ ĐỨC KHANH 5.3 0.8 6.0 0 8.0 3.0   5.0 0.5 8.0       5.0 7.0
22 2002160232 NGUYỄN DUY KHÁNH 1.3 -2.7 0.0 0 8.0                 1.0  
23 2001160258 TRẦN NGUYỄN XUÂN KHOA 1.8 -1.9 0.0 0 8.0 3.0               2.0  
24 2001160063 LÊ ĐÌNH LỰC 3.8 -1.9 2.0 0 8.0     4.0   8.0       3.0 3.0
25 2001160276 LÊ TUẤN LƯU 6.6 2.2 8.8 0 8.0 7.0 7.0 1.0 7.5 7.0       6.0 3.0
26 2003160190 ĐINH CÔNG MINH 1.3 -2.7 0.0 0 8.0                 1.0  
27 2025160179 NGUYỄN KHẢI MINH 5.3 4.7 10.0 0 8.0 5.0 3.0 4.0   8.0       5.0 4.0
28 2001160154 NGUYỄN THÔNG MINH 0.3 -1.5 0.0 0         1.5         1.0  
29 2008160079 NGUYỄN THỊ TRÀ MY 4.5 0.9 5.4 0 8.0 8.0 5.0     3.0       4.0 3.0
30 2008160081 TÔ THỊ HOÀNG MỸ 5.2 2.4 7.5 0 8.0 8.0 5.0     3.0       4.0 7.0
31 2001160071 NGUYỄN BẢO NGÂN 4.3 1.7 6.0 0 8.0     2.0 7.5 3.0       4.0 5.0
32 2001160618 BÙI KHẮC NHÂN 1.3 -1.7 0.0 0 8.0                 1.0  
33 2001160300 VÕ ĐĂNG THỤC NHÂN 1.4 -0.3 1.2 0         1.5         1.0 7.0
34 2001160303 TRẦN KHÁNH NHẬT 3.4 2.1 5.5 0   5.0     0.5 8.0       3.0 7.0
35 2003160056 NGUYỄN MINH NHỰT 4.8 1.0 5.8 0 8.0   7.0 5.0 0.5 8.0       5.0  
36 2003160526 NGUYỄN TẤN PHÁT 4.1 2.0 6.0 0   3.0 4.0 2.0 0.5 8.0       5.0 7.0
37 2001160312 PHẠM NGỌC PHÚC 5.3 2.2 7.5 0 8.0 5.0 3.0 3.0 0.5 8.0       6.0 5.0
38 2001160324 ĐẶNG VĂN QUẾ 0.0 -1.0 0.0 0                   0.0  
39 2022150011 Hoàng Diễm Quỳnh 2.2 -1.4 0.8 0 8.0 5.0               2.0  
40 2002160286 NGUYỄN MẠNH QUỲNH 1.2 -0.7 0.5 0   7.0               1.0  
41 2001160411 NGUYỄN ĐỨC TÀI 6.9 3.8 10.0 0 8.0 7.0 3.0 2.0 7.5 7.0       6.0 9.0
42 2001160107 LÝ THIỆN THANH 3.7 0.2 3.9 0 8.0     4.0   7.0       3.0 3.0
43 2022150038 Phạm Thị Ngọc Thanh 5.0 5.1 10.0 0 8.0 3.0 3.0 1.0 6.0 3.0       6.0 7.0
44 2002160316 NGUYỄN TIẾN THÀNH 2.8 1.0 3.9 0 8.0 5.0               2.0 4.0
45 2001160345 VŨ THỊ THẢO 1.3 -1.5 0.0 0 8.0                 1.0  
46 2002160319 NGUYỄN CHÍ THIỆN 1.3 -4.7 0.0 0 8.0                 1.0  
47 2001160111 NGUYỄN VĂN THIỆN 2.7 -2.4 0.3 0 8.0 5.0               2.0 3.0
48 2001160353 NGUYỄN PHÚ THỊNH 3.5 0.2 3.7 0   7.0   2.0   3.0       3.0 9.0
49 2022150037 Hoàng Thanh Thủy 0.0 -1.0 0.0 0                   0.0  
50 2001160401 TÔN VÕ THỦY TIÊN 5.6 3.9 9.5 0 8.0 3.0 3.0 5.0 7.5 3.0       6.0 7.0
51 2002160334 TRẦN VĂN TIỀN 0.0 -2.0 0.0 0                   0.0  
52 2003160262 THÁI VĂN TOÀN 5.8 2.7 8.5 0 8.0 7.0 3.0 6.0 0.5 8.0       6.0 3.0
53 2003160271 ĐẶNG MINH TRỰC 0.0 -4.0 0.0 0                   0.0  
54 2022150175 Trần Thị Thúy Vy 5.8 3.7 9.5 0 8.0 3.0   3.0 5.0 7.0       5.0 9.0
55 2001160403 HUỲNH THỊ BÍCH XUÂN 0.8 0.7 1.6 0   5.0               1.0  

 

* Thắc mắc đến hết ngày 13/6/2017. Hết thời gian này, không giải quyết bất kỳ thắc mắc nào.